อุปกรณ์ตัด ปอก สายไฟฟ้า

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-516-7970K

คีมปอกสายไฟ 0.2-0.6 SQMM. 'SUPER' WIRE STRIPPER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-516-8300K

เครื่องมือปอกสาย 0.5-6.0 SQMM. ROUND CABLE STRIPPER