สว่านขาแม่เหล็ก

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-80S

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้+ใช้กับดอกโฮสคัตเตอร์-ดอกเตเปอร์)

฿ 21,373 ฿ 21,373

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-60S

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้+ใช้กับดอกโฮสคัตเตอร์-ดอกเตเปอร์)

฿ 19,100 ฿ 19,100

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-35S

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้+ใช้กับดอกโฮสคัตเตอร์)

฿ 14,552 ฿ 14,552

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-35LS

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้+ใช้กับดอกโฮสคัตเตอร์)

฿ 20,009 ฿ 20,009

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-28RE

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้+หมุนซ้าย-ขวา)

฿ 20,009 ฿ 20,009

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-28E

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้)

฿ 17,735 ฿ 17,735

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-23E

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้)

฿ 12,038 ฿ 12,038

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-23

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก

฿ 10,593 ฿ 10,593

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-16RE

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้)

฿ 11,556 ฿ 11,556

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-16

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก

฿ 9,149 ฿ 9,149

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-13

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก

฿ 6,741 ฿ 6,741