เครื่องมือบัสบาร์ไฮดรอลิค

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHM-200VQ

Hydraulic Busbar cutting tools เครื่องตัดบัสบาร์ไฮดรอลิค รุ่น HHM-200VQ เหมาะสำหรับตัด Busbar ที่เป็นเหล็ก, ทองแดง อลูมิเนียม smooth V series cut off copper,Aluminum,steel row fracture with no deformation

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHM-200Q

Hydraulic busbar cutting tools เครื่องตัดบัสบาร์ไฮดรอลิค รุ่น HHM-200Q เหมาะสำหรับตัด busbar ที่เป็นเหล็ก, ทองแดง อลูมิเนียม smooth V series cut off copper,aluminium,steel row fracture with no deformation

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHJG-100

OMASTAR เครื่องตัดบัสบาร์ไฮดรอลิค, ตัดเหล็กฉาก รุ่น HHJG-100