คีมปอกสายไฟไฮโดรลิค

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHBX-40

Cable Stripper คีมปอกสายไฟ รุ่น HHBX-40 คีมปอกสายฉนวนสายไฟฟ้าช่วง ปลายสายและกลางสาย สามารถปรับตามความหนาของฉนวนได้

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHBX-30

Cable Stripper คีมปอกสายไฟ รุ่น HHBX-30