คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค แยกปั๊ม

Best Seller

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHY-630F+P

Separable hydraulic crimping tools คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค รุ่น HHY-630F คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค พร้อมดายหกเหลี่ยม 150-630 sqmm.

Best Seller

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHY-500F+P

Separable hydraulic crimping tools คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค รุ่น HHY-500F คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค พร้อมดายหกเหลี่ยม 16-500 sqmm.

Best Seller

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHY-430F+P

Separable hydraulic crimping tools หัวคีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค รุ่น HHY-430F คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค พร้อมดายหกเหลี่ยม 16-400 sqmm. บรรจุในกล่องเหล็ก

Best Seller

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHY-400AF+P

Separable hydraulic crimping tools คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค รุ่น HHY-400AF คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค พร้อมดายหกเหลี่ยม 16-400 sqmm.

Best Seller

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHY-300CF+P

Separable hydraulic crimping tools หัวคีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค รุ่น HHY-300CF คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค พร้อมดายหกเหลี่ยม 16-300 sqmm. บรรจุในกล่องพลาสติก