คีมตัดสายไฟไฮโดรลิค

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHD-132F+P

HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-132F คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องเหล็ก

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHD-120F+P

HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-120F คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องเหล็ก

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHD-85F+P

HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-85F คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องเหล็ก

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHD-50F+P

HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-50F คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องเหล็ก

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHD-40F+P

HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-40F คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่อง

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHG-20

Hydraulic steel Cutters เครื่องตัดเหล็กเส้น รุ่น HHG-20 สามาถตัดเหล็กตั้งแต่ 4-20 mm รุ่น HHG-20 คีมตัดเหล็กเส้น ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องพลาสติก

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHD-85

HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-85 คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องเหล็ก

OMASTAR สินค้าจากประเทศไต้หวัน HHD-40

HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-40 คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องเหล็ก