เครื่องดัดท่อไฮโดรลิค

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHW-4F

เครื่องดัดท่อพร้อมปั้มมือโยก OMASTAR รุ่น HHW-F Series สำหรับงานดัดท่อ

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHW-3F

เครื่องดัดท่อพร้อมปั้มมือโยก OMASTAR รุ่น HHW-F Series สำหรับงานดัดท่อ

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHW-2F

เครื่องดัดท่อพร้อมปั้มมือโยก OMASTAR รุ่น HHW-F Series สำหรับงานดัดท่อ

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHW-4J

เครื่องดัดท่อ OMASTAR HHW-4J เครื่องตัดท่อ ขนาด 1/2",3/4",1",1.1/4",1.1/2",2" ,3",4" กำลังอัด 23 ตัน ระยะยืด 370 มม.

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHW-3J

เครื่องดัดท่อ OMASTAR HHW-3J เครื่องตัดท่อ ขนาด 1/2",3/4",1",1.1/4",1.1/2",2",2.1/2",3" กำลังอัด 20 ตัน ระยะยืด 290 มม.

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHW-2J

เครื่องดัดท่อ OMASTAR รุ่น HHW-2J สำหรับงานดัดท่อ กำลังอัด 13 ตัน

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHW-1A

เครื่องดัดท่อ OMASTAR รุ่น HHW-1A สำหรับงานดัดท่อ กำลังอัด 6 ตัน