สว่านไฟฟ้า

BOSCH เครื่องมือไฟฟ้า GBM 10 RE (06014735K0)

สว่านไฟฟ้า 3 หุน 2,200 รอบ 450 วัตต์ ซ้าย,ขวา เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเจาะรูที่มีขนาดถึง 10 มม. ในเหล็กกล้า

BOSCH เครื่องมือไฟฟ้า GBM 6 RE (06014725K0)

สว่านไฟฟ้า 2 หุน 4,000 รอบ 350 วัตต์ ซ้าย-ขวา สำหรับงานหนัก

BOSCH เครื่องมือไฟฟ้า GBM 350 (06011A95K0)

สว่านไฟฟ้า 3 หุน (ปรับรอบ ซ้าย-ขวา) 2,800 รอบ 350 วัตต์ รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย

BOSCH เครื่องมือไฟฟ้า GBM 320 (06011A45K0)

สว่านไฟฟ้า 2 หุน (ปรับรอบ ซ้าย-ขวา) 4,200 รอบ 320 วัตต์ คำตอบขนาดกะทัดรัดเพื่องานเจาะที่รวดเร็วและแม่นยำ