สว่านไฟฟ้า

BOSCH เครื่องมือไฟฟ้า

สว่านไฟฟ้า 3 หุน 2,200 รอบ 450 วัตต์ ซ้าย,ขวา เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเจาะรูที่มีขนาดถึง 10 มม. ในเหล็กกล้า

฿ 1,766 ฿ 1,766

BOSCH เครื่องมือไฟฟ้า

สว่านไฟฟ้า 2 หุน 4,000 รอบ 350 วัตต์ ซ้าย-ขวา สำหรับงานหนัก

฿ 1,636 ฿ 1,636

BOSCH เครื่องมือไฟฟ้า

สว่านไฟฟ้า 3 หุน (ปรับรอบ ซ้าย-ขวา) 2,800 รอบ 350 วัตต์ รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย

฿ 1,299 ฿ 1,299

BOSCH เครื่องมือไฟฟ้า

สว่านไฟฟ้า 2 หุน (ปรับรอบ ซ้าย-ขวา) 4,200 รอบ 320 วัตต์ คำตอบขนาดกะทัดรัดเพื่องานเจาะที่รวดเร็วและแม่นยำ

฿ 1,112 ฿ 1,112