คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค คีมตัดเหล็ก เหล็กดูด ดัดท่อ บานท่อ บัสบาร์

GOLDEN RAM สินค้าแท้จากไต้หวัน GR-300

คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค 'รุ่นประหยัด' พร้อมดายหกเหลี่ยม 16-300 sqmm. บรรจุกล่อง