เครื่องมือช่าง

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNF836

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNF เกรดไฮสปีค HSS

฿ 947 ฿ 947

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNF640

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNF เกรดไฮสปีค HSS

฿ 947 ฿ 947

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNF264

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNF เกรดไฮสปีค HSS

฿ 2,046 ฿ 2,046

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNF1228

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNF เกรดไฮสปีค HSS

฿ 1,091 ฿ 1,091

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNF04018

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNF เกรดไฮสปีค HSS

฿ 2,247 ฿ 2,247

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNF02024

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNF เกรดไฮสปีค HSS

฿ 835 ฿ 835

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNC540

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNC เกรดไฮสปีค HSS

฿ 1,565 ฿ 1,565

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNC348

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNC เกรดไฮสปีค HSS

฿ 1,404 ฿ 1,404

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSQUNF999

แมชชีนต๊าปเกลียวตรง UNF เกรดไฮสปีค HSS SPIRAL POINT ต๊าปรุทะลุ

฿ 473 ฿ 473

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSQUNF448

แมชชีนต๊าปเกลียวตรง UNF เกรดไฮสปีค HSS SPIRAL POINT ต๊าปรุทะลุ

฿ 522 ฿ 522

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSQUNF02024

แมชชีนต๊าปเกลียวตรง UNF เกรดไฮสปีค HSS SPIRAL POINT ต๊าปรุทะลุ

฿ 522 ฿ 522

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPMC180250

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีค HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน

฿ 2,038 ฿ 2,038

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPMC170200

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีค HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน

฿ 2,432 ฿ 2,432

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPMC170150

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีค HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน

฿ 2,247 ฿ 2,247

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPMC130175

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีค HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน

฿ 1,685 ฿ 1,685

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPMC130150

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีค HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน

฿ 1,380 ฿ 1,380

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPMC110150

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีค HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน

฿ 995 ฿ 995

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPMC090125

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีค HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน

฿ 819 ฿ 819

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPMC040075

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีค HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน

฿ 441 ฿ 441

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPMC030060

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีค HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน

฿ 305 ฿ 305

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPMC023040

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีค HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน

฿ 762 ฿ 762

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GODUNF05818E

ดายต๊าป (ดายกลม) 3 ตัวชุด HSS. เกรดไฮสปีค เกลียว UNF CIRCULAR SPLIT DIES - UNF

฿ 2,311 ฿ 2,311

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GODUNF03220E

ดายต๊าป (ดายกลม) 3 ตัวชุด HSS. เกรดไฮสปีค เกลียว UNF CIRCULAR SPLIT DIES - UNF

฿ 2,311 ฿ 2,311

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GODUNF02024D

ดายต๊าป (ดายกลม) 3 ตัวชุด HSS. เกรดไฮสปีค เกลียว UNF CIRCULAR SPLIT DIES - UNF

฿ 1,557 ฿ 1,557

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GODUNF01628D

ดายต๊าป (ดายกลม) 3 ตัวชุด HSS. เกรดไฮสปีค เกลียว UNF CIRCULAR SPLIT DIES - UNF

฿ 1,557 ฿ 1,557

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GODUNC540A

ดายต๊าป (ดายกลม) HSS เกรดไฮสปีค เกลียว UNC CIRCULAR SPLIT DIES - UNC

฿ 851 ฿ 851

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GODUNC348A

ดายต๊าป (ดายกลม) HSS เกรดไฮสปีค เกลียว UNC CIRCULAR SPLIT DIES - UNC

฿ 1,043 ฿ 1,043

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GODUNC164A

ดายต๊าป (ดายกลม) HSS เกรดไฮสปีค เกลียว UNC CIRCULAR SPLIT DIES - UNC

฿ 1,043 ฿ 1,043