เครื่องมือช่าง

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNFLH01628

ดอกต๊าปมือเกลียวซ้าย 3 ตัวชุด เกลียว UNF เกรดไฮสปีค HSS / LEFT HAND TAP

฿ 1,733 ฿ 1,733

 

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNF02024

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNF เกรดไฮสปีค HSS

฿ 835 ฿ 835

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNCLH01620

ดอกต๊าปมือเกลียวซ้าย 3 ตัวชุด เกลียว UNC เกรดไฮสปีด HSS / LEFT HAND TAP

฿ 1,729 ฿ 1,729

 

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNC348

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNC เกรดไฮสปีค HSS

฿ 1,404 ฿ 1,404

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTLH030050

ดอกต๊าปมือ 3ตัวชุดเกลียวซ้าย (มิล) เกรดไฮสปีค HSS / LEFT HAND TAP

฿ 1,396 ฿ 1,396

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTBSW0650

ดอกต๊าปมือเกลียว BSW เกรดไฮสปีค HSS

฿ 3,892 ฿ 3,892

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSQUNF999

แมชชีนต๊าปเกลียวตรง UNF เกรดไฮสปีค HSS SPIRAL POINT ต๊าปรุทะลุ

฿ 473 ฿ 473

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSQUNC924

แมชชีนต๊าปเกลียวตรง UNC เกรดไฮสปีค HSS SPIRAL POINT / ต๊าปรูทะลุ

฿ 441 ฿ 441

 

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSQBSW02018

แมชชีนต๊าปเกลียวตรง BSW เกรดไฮสปีค HSS SPIRAL POINT / ต๊าปรูทะลุ

฿ 506 ฿ 506

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPUNF02024

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน UNF เกรดไฮสปีค HSS SPIRAL FLUTE / ต๊าปรูตัน

฿ 542 ฿ 542

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPUNC540

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน UNC เกรดไฮสปีค HSS SPIRAL FLUTE / ต๊าปรูตัน

฿ 546 ฿ 546

 

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPMC030060

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีค HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน

฿ 305 ฿ 305

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSPBSW00840

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน เกรดไฮสปีค เกลียว BSW SPIRAL FLUTE/ ต๊าปรูตัน

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GODUNF01628D

ดายต๊าป (ดายกลม) 3 ตัวชุด HSS. เกรดไฮสปีค เกลียว UNF CIRCULAR SPLIT DIES - UNF

฿ 1,557 ฿ 1,557

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GODUNC1224A

ดายต๊าป (ดายกลม) HSS เกรดไฮสปีค เกลียว UNC CIRCULAR SPLIT DIES - UNC

฿ 851 ฿ 851

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOTWO3

ด้ามต๊าป ADJUSTABLE TAP WRENCHES / ด้ามต๊าปจับดอกต๊าป

฿ 1,071 ฿ 1,071

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNFLH01032

ดอกต๊าปมือเกลียวซ้าย 3 ตัวชุด เกลียว UNF เกรดไฮสปีค HSS / LEFT HAND TAP

฿ 1,268 ฿ 1,268

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNF01628

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNF เกรดไฮสปีค HSS

฿ 758 ฿ 758

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNCLH03213

ดอกต๊าปมือเกลียวซ้าย 3 ตัวชุด เกลียว UNC เกรดไฮสปีด HSS / LEFT HAND TAP

฿ 3,796 ฿ 3,796

 

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOSTUNC1224

ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว UNC เกรดไฮสปีค HSS

฿ 1,067 ฿ 1,067

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)