เครื่องมือไฟฟ้า & เครื่องมือลม

KUKEN สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น KW-45GL

บล็อกลมกระแทก ชนิดแกนเพลา พร้อมลูกบล็อก 1" SQ.DR. IMPACT WRENCHES ลูกบล็อกเบอร์ 21 จำนวน 2 ชิ้น และเบอร์ 41 จำนวน 2 ชิ้น

฿ 25,466 ฿ 25,466

KUKEN สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น KW-385GL

บล็อกลมกระแทก รุ่นแกนยาว พร้อมลูกบล็อก 1" SQ.DR. IMPACT WRENCHES เหมาะสำหรับงานหนัก

฿ 24,492 ฿ 24,492

KUKEN สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น KW-500H

บล็อกลมกระแทก รุ่นแกนยาว พร้อมลูกบล็อก 1" SQ.DR. IMPACT WRENCHES เหมาะสำหรับงานหนัก

฿ 25,145 ฿ 25,145

KUKEN สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น KW-20PI

บล็อกลมกระแทก รุ่นงานหนัก พร้อมลูกบล็อก 3/4" SQ.DR. IMPACT WRENCHES

฿ 17,655 ฿ 17,655

KUKEN สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น KW-14HP

บล็อกลมกระแทก พร้อมลูกบล็อก 1/2" SQ.DR. IMPACT WRENCHES ลูกบล็อกเบอร์ 17, 19, 21 และ 24

฿ 8,507 ฿ 8,507

KUKEN สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น KW-19HP

บล็อกลมกระแทก พร้อมลูกบล็อก 1/2" SQ.DR. IMPACT WRENCHES ลูกบล็อกเบอร์ 17, 19, 21 และ 24

฿ 4,911 ฿ 4,911

KUKEN สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น KW-20P

บล็อกลมกระแทก พร้อมลูกบล็อก 3/4" SQ.DR. IMPACT WRENCHES ลูกบล็อกเบอร์ 17, 19, 21 และ 24

฿ 10,647 ฿ 10,647