เครื่องมืองานบำรุงรักษา

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHKX-3L

HHKX-3L กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 3Ton 150-240sqmm (อลูมิเนียม)

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHKX-2L

HHKX-2L กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 2Ton 95-120sqmm (อลูมิเนียม)

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHKX-1L

HHKX-1L กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 1Ton 25-70sqmm (อลูมิเนียม)

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHKX-3

HHKX-3 กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 3Ton 16-32mm

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHKX-2

HHKX-2 กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 2Ton 4-22mm

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHKX-1

HHKX-1 กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 1Ton 2.5-16mm

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHJX-20

รอกโยก ขนาด 2 ตัน รุ่น HHJX-20 ใช้งาน ลาก ดึง ทั่วไป เช่น ดึงสายไฟฟ้า , ดึงลากเต่าย้ายเครื่องจักร โยกย้ายชิ้นงาน

OMASTAR สินค้าแท้จากโรงงาน HHP-2

รอกโยก ขนาด 2 ตัน รุ่น HHP-2 ใช้งาน ลาก ดึง ทั่วไป เช่น ดึงสายไฟฟ้า , ดึงลากเต่าย้ายเครื่องจักร โยกย้ายชิ้นงาน