เครื่องมือเวิร์คช็อป

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 150 มม. ( 6 นิ้ว ) Workshop Vice - American Pattern

฿ 7,732 ฿ 7,732 ฿ 7,113 ฿ 7,113 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 มม. ( 4 นิ้ว ) Workshop Vice - American Pattern

฿ 4,005 ฿ 4,005 ฿ 3,685 ฿ 3,685 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 150 มม. ( 6 นิ้ว ) Steel Bench Vices

฿ 11,123 ฿ 11,123 ฿ 10,233 ฿ 10,233 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 200 มม. ( 8 นิ้ว ) Steel Bench Vices

฿ 17,242 ฿ 17,242 ฿ 15,863 ฿ 15,863 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 มม. ( 4 นิ้ว ) Steel Bench Vices

฿ 7,786 ฿ 7,786 ฿ 7,163 ฿ 7,163 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 200 มม. ( 8 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 9,734 ฿ 9,734 ฿ 8,955 ฿ 8,955 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 150 มม. ( 6 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 7,008 ฿ 7,008 ฿ 6,447 ฿ 6,447 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 125 มม. ( 5 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 5,062 ฿ 5,062 ฿ 4,657 ฿ 4,657 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 มม. ( 4 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 3,616 ฿ 3,616 ฿ 3,327 ฿ 3,327 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 75 มม. ( 3 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 3,060 ฿ 3,060 ฿ 2,815 ฿ 2,815 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)