เครื่องมือเวิร์คช็อป

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 150 มม. ( 6 นิ้ว ) Workshop Vice - American Pattern

฿ 7,277 ฿ 7,277

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 มม. ( 4 นิ้ว ) Workshop Vice - American Pattern

฿ 3,774 ฿ 3,774

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 150 มม. ( 6 นิ้ว ) Steel Bench Vices

฿ 12,043 ฿ 12,043

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 200 มม. ( 8 นิ้ว ) Steel Bench Vices

฿ 18,663 ฿ 18,663

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 มม. ( 4 นิ้ว ) Steel Bench Vices

฿ 6,105 ฿ 6,105

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 200 มม. ( 8 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 9,160 ฿ 9,160

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 150 มม. ( 6 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 6,598 ฿ 6,598

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 125 มม. ( 5 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 4,764 ฿ 4,764

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 มม. ( 4 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 3,397 ฿ 3,397

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 75 มม. ( 3 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 1,596 ฿ 1,596

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)