เครื่องมือเวิร์คช็อป

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 150 มม. ( 6 นิ้ว ) Workshop Vice - American Pattern

฿ 8,371 ฿ 8,371

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 มม. ( 4 นิ้ว ) Workshop Vice - American Pattern

฿ 4,341 ฿ 4,341

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 150 มม. ( 6 นิ้ว ) Steel Bench Vices

฿ 12,043 ฿ 12,043

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 200 มม. ( 8 นิ้ว ) Steel Bench Vices

฿ 18,663 ฿ 18,663

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 มม. ( 4 นิ้ว ) Steel Bench Vices

฿ 8,427 ฿ 8,427

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 200 มม. ( 8 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 10,537 ฿ 10,537

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 150 มม. ( 6 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 7,589 ฿ 7,589

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 125 มม. ( 5 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 5,480 ฿ 5,480

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 มม. ( 4 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 3,908 ฿ 3,908

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 75 มม. ( 3 นิ้ว ) Engineer's Vice

฿ 3,305 ฿ 3,305

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)