LUBRICANTS & CHEMICAL PRODUCTS

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.77164

สารหล่อลื่นป้องกันการจับติดแอนติซิสซ์ ขนาด 1 ปอนด์ / 454 กรัม LOCTITE 77164 NICKEL ANTISEIZE LUBRICANT

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.76764

สารหล่อลื่นป้องกันการจับติดแอนติซิสซ์ ขนาด 1 ปอนด์ / 454 กรัม LOCTITE 76764 SILVER ANTISEIZE COMPOUND

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.51007

สารหล่อลื่นป้องกันการจับติดแอนติซิสซ์ LOCTITE 51007 C5-A COPPER BASE ANTISEIZE COMPOUND ขนาด 1 ปอนด์ / 454 กรัม

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.638

น้ำตรึงเพลาแรงยึดสูง LOCTITE 638 RETAINING CONPOUND 50ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.609

น้ำยาตรึงเพลาอเนกประสงค์ LOCTITE 609 RETAINING COMPD 50ML

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.565

LOCTITE #565 น้ำยาซีลเกลียวกันซึมอเนกประสงค์ 50ML - LOCTITE #565 PIPE SEALANT PST 50ML

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.515

น้ำยาผนึกหน้าแปลน ซีลหน้าแปลน ปะเก็นเหลว กาวปะเก็น LOCTITE 515 GASKET ELIM 515 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.510

น้ำยาผนึกหน้าแปลน ซีลหน้าแปลน ปะเก็นเหลว กาวปะเก็น LOCTITE 510 GASKET ELIM 510 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.495

กาวอเนกประสงค์ LOCTITE 495 SUPER BONDER INSTANT ADHESIVE 20GM.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.410

กาวอเนกประสงค์ LOCTITE 410 PRISM (20 GM.)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.406

กาวอเนกประสงค์ ความหนืดต่ำ LOCTITE 406 PRISM (20 GM.)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.401

กาวอเนกประสงค์ LOCTITE 401 PRISM (20 GM.)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.271

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดสูง น้ำสีแดง THREADLOCKER รุ่น 271 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.263

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดสูง THREADLOCKER รุ่น 263 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.262

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดสูง THREADLOCKER รุ่น 262 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.243

น้ำยาล็อคเกลียว (สูตรปรับปรุง-ทนทานต่อน้ำมัน) THREADLOCKER รุ่น 243 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.242

น้ำยาล็อคเกลียว แบบถอดได้ THREADLOCKER รุ่น 242 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.222

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดต่ำ THREADLOCKER รุ่น 222 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.680

น้ำยาตรึงเพลาอเนกประสงค์ LOCTITE 680 RETAINING COMPOUND 680 50ML.

CHEMETALL สินค้าจากประเทศเยอรมนี LD7 (LD3)

น้ำยาตรวจสอบรอยร้าว กระป๋องสีเหลือง DEVELOPER รุ่น LD7 (LD-3) ขนาด 400 ML.

CHEMETALL สินค้าจากประเทศเยอรมนี S76 (S72)

น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีฟ้า REMOVER รุ่น S76 (S72) ขนาด 400 ML.

CHEMETALL สินค้าจากประเทศเยอรมนี 222 (240)

น้ำยาแทรกซึมรอยร้าว กระป๋องสีแดง Checkmor รุ่น 222 (240) ขนาด 400 ML.

CHEMETALL สินค้าจากประเทศเยอรมนี ELY-SPOTCHECK-SET

สเปรย์ตรวจสอบรอยร้าว-รอยเชื่อม แบบ 3 กระป๋อง / ชุด DEVELOPER, REMOVER, CHECKMOR ขนาด 400 ML.

CRC สินค้าจากประเทศอเมริกา

CRC#2049 สเปรย์ยูริเทนเคลือบเพื่อความเป็นฉนวนไฟฟ้า จุ 300 กรัม เป็นสเปรย์ยูริเทนเคลือบเนื้อเดียว (สีใส) สำหรับการใช้งานทางด้านอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค เพื่อให้การเป็นฉนวนไฟฟ้า

CRC สินค้าจากประเทศอเมริกา

น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า CRC รุ่น 2018 จุ 400 กรัม

PERMATEX สินค้าจากประเทศอเมริกา 83D

น้ำยาทาปะเก็น ซุปเปอร์ 300 / SUPER 300 FORM A GASKET SEALANT จุ 454 กรัม / 1 ปอนด์ ( จำนวน 50 กป.ขึ้นไป กรุณาสอบถามราคาพิเศษฝ่ายขาย )

PERMATEX สินค้าจากประเทศอเมริกา 26BR

น้ำยาปะเก็นเหลวทนความร้อน (ซิลิโคลนทนความร้อน) / HIGH TEMP SILICONE RTV GASKET สีแดง จุ 3 OZ.

PERMATEX สินค้าจากประเทศอเมริกา 120DA

น้ำยาฉีดสายพานกันลื่น / BELT DRESSING จุ 12 OZ.