น้ำยาตรึงเพลา

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.638

น้ำตรึงเพลาแรงยึดสูง LOCTITE 638 RETAINING CONPOUND 50ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.609

น้ำยาตรึงเพลาอเนกประสงค์ LOCTITE 609 RETAINING COMPD 50ML

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.680

น้ำยาตรึงเพลาอเนกประสงค์ LOCTITE 680 RETAINING COMPOUND 680 50ML.