น้ำยาล็อคเกลียว

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.271

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดสูง น้ำสีแดง THREADLOCKER รุ่น 271 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.263

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดสูง THREADLOCKER รุ่น 263 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.262

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดสูง THREADLOCKER รุ่น 262 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.243

น้ำยาล็อคเกลียว (สูตรปรับปรุง-ทนทานต่อน้ำมัน) THREADLOCKER รุ่น 243 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.242

น้ำยาล็อคเกลียว แบบถอดได้ THREADLOCKER รุ่น 242 ขนาด 50 ML.

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.222

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดต่ำ THREADLOCKER รุ่น 222 ขนาด 50 ML.

PERMATEX สินค้าจากประเทศอเมริกา 51D

51D น้ำยาทาเกลียวท่อประปา PIPE JOINT COMPOUND #51D จุ 454 กรัม / 1 ปอนด์ ( มีจำนวน 50 กป ขึ้นไป กรุณาสอบถามราคาพิเศษฝ่ายขาย )