วงเวียนขีดเหล็ก ตีนผี เขาควาย

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ชุดวงเวียนขีดเหล็ก คาลิเปอร์วัดนอก (เขาควาย) คาลิเปอร์วัดใน (ตีนผี) รวม 3 ตัว KENNEDY SET - 6" DIVIDERS, 6" I/S& O/S CALIPERS

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

วงเวียนกำหนดมุมและขนาดตามต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY FIRM TYPE CALIPER WITH ADJUST. POINT

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

วงเวียนกำหนดมุมและขนาดตามต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY FIRM TYPE CALIPER WITH ADJUST. POINT

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

คาลิเปอร์วัดนอก (เขาควาย) แบบมีสปริง มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY SPRING TYPE OUTSIDE CALIPER-SOLID NUT

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

คาลิเปอร์วัดใน (ตีนผี) แบบมีสปริง มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY SPRING TYPE INSIDE CALIPER-SOLID NUT

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-2

วงเวียนขีดเหล็กมีสปริง มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY SPRING TYPE DIVIDERS-SOLID NUT