แคลมป์ / CLAMPS

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

สามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 100 มม. Kennedy Heavy Duty G-Clamps

฿ 815 ฿ 815
฿ 717 ฿ 717 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

สามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 75 มม. Kennedy Heavy Duty G-Clamps

฿ 564 ฿ 564
฿ 496 ฿ 496 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

สามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 50 มม. Kennedy Heavy Duty G-Clamps

฿ 427 ฿ 427
฿ 376 ฿ 376 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

สามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 100 มม. Kennedy Lightweight Pressed Steel G-Clamps

฿ 462 ฿ 462
฿ 407 ฿ 407 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

สามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 75 มม. Kennedy Lightweight Pressed Steel G-Clamps

฿ 323 ฿ 323
฿ 284 ฿ 284 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

สามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 50 มม. Kennedy Lightweight Pressed Steel G-Clamps

฿ 215 ฿ 215
฿ 189 ฿ 189 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

สามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 25 มม. Kennedy Lightweight Pressed Steel G-Clamps

฿ 176 ฿ 176
฿ 155 ฿ 155 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 600 มม. Kennedy Wooden Handle Speed Clamps

฿ 2,520 ฿ 2,520
฿ 2,218 ฿ 2,218 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 400 มม. Kennedy Wooden Handle Speed Clamps

฿ 2,180 ฿ 2,180
฿ 1,918 ฿ 1,918 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 300 มม. Kennedy Wooden Handle Speed Clamps

฿ 2,040 ฿ 2,040
฿ 1,795 ฿ 1,795 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 250 มม. Kennedy Wooden Handle Speed Clamps

฿ 1,550 ฿ 1,550
฿ 1,364 ฿ 1,364 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 200 มม. Kennedy Wooden Handle Speed Clamps

฿ 1,340 ฿ 1,340
฿ 1,179 ฿ 1,179 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 160 มม. Kennedy Wooden Handle Speed Clamps

฿ 1,060 ฿ 1,060
฿ 933 ฿ 933 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 120 มม. Kennedy Wooden Handle Speed Clamps

฿ 850 ฿ 850
฿ 748 ฿ 748 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 600 มม. Kennedy T-Handle Clamps

฿ 2,590 ฿ 2,590
฿ 2,279 ฿ 2,279 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 500 มม. Kennedy T-Handle Clamps

฿ 2,320 ฿ 2,320
฿ 2,042 ฿ 2,042 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 400 มม. Kennedy T-Handle Clamps

฿ 2,110 ฿ 2,110
฿ 1,857 ฿ 1,857 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 300 มม. Kennedy T-Handle Clamps

฿ 2,040 ฿ 2,040
฿ 1,795 ฿ 1,795 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 250 มม. Kennedy T-Handle Clamps

฿ 1,390 ฿ 1,390
฿ 1,223 ฿ 1,223 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 200 มม. Kennedy T-Handle Clamps

฿ 1,300 ฿ 1,300
฿ 1,144 ฿ 1,144 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 160 มม. Kennedy T-Handle Clamps

฿ 1,060 ฿ 1,060
฿ 933 ฿ 933 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์งานเชื่อมขนาด 90 มม. สำหรับจับชิ้นงานทำมุม 90 องศา 90° Welding Angle Clamps

฿ 3,950 ฿ 3,950
฿ 3,476 ฿ 3,476 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แคลมป์งานเชื่อมขนาด 60 มม. สำหรับจับชิ้นงานทำมุม 90 องศา 90° Welding Angle Clamps

฿ 3,042 ฿ 3,042
฿ 2,677 ฿ 2,677 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)