พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน / INDUSTRIAL FAN

New

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-600-10

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 10 เมตร

฿ 9,930 ฿ 9,930
New

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-500-10

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 10 เมตร

฿ 8,817 ฿ 8,817
New

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-400-10

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 10 เมตร

฿ 7,019 ฿ 7,019
New

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-300-10

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 10 เมตร

฿ 4,194 ฿ 4,194
New

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-250-10

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 10 เมตร ขนาดตั้งแต่ 200 - 500 มม.

฿ 3,338 ฿ 3,338
New

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-200-10

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 10 เมตร

฿ 2,996 ฿ 2,996

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-600-5

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 5 เมตร

฿ 4,965 ฿ 4,965

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-500-5

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 5 เมตร

฿ 4,408 ฿ 4,408

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-400-5

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 5 เมตร

฿ 3,510 ฿ 3,510

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-300-5

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 5 เมตร

฿ 2,097 ฿ 2,097

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-250-5

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 5 เมตร

฿ 1,669 ฿ 1,669

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC-200-5

ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ท่อลมความยาว 5 เมตร

฿ 1,498 ฿ 1,498

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC60-1

พัดลมถังกลมดูด-เป่า อเนกประสงค์

฿ 33,705 ฿ 33,705

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC50-1

พัดลมถังกลมดูด-เป่า อเนกประสงค์

฿ 18,056 ฿ 18,056

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC40-1

พัดลมถังกลมดูด-เป่า อเนกประสงค์

฿ 11,235 ฿ 11,235

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC30-1

พัดลมถังกลมดูด-เป่า อเนกประสงค์

฿ 5,417 ฿ 5,417

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC25-1

พัดลมถังกลมดูด-เป่า อเนกประสงค์

฿ 4,976 ฿ 4,976

SURUMI สินค้าแท้จากไต้หวัน SUR-TPC20-1

พัดลมถังกลมดูด-เป่า อเนกประสงค์

฿ 4,414 ฿ 4,414

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH24-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 38,039 ฿ 38,039

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH16-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 26,290 ฿ 26,290

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH12-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 16,178 ฿ 16,178

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH24-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 31,298 ฿ 31,298

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH16-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 20,705 ฿ 20,705

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH12-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 12,038 ฿ 12,038

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH24

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 25,038 ฿ 25,038

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH16

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศระบายรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 15,408 ฿ 15,408

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH12

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 8,186 ฿ 8,186

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV32-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 43,335 ฿ 43,335